Ana Sayfaİdari Kadro
DoktorlarımızBirimlerTarihçeKalite Yönetimİletişim

Bilimsel Organizasyon

DUYURULAR
Sağlık Bakanlığından Duyurular

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan Duyurular

Ankara İli 2.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden Duyurular

1

11
ZİYARET SAATLERİMİZ

Öğle : 13:00 - 14:00
Akşam: 19:00 - 20:00

Meslek Hastalığı Neden Önemlidir
Meslek Hastalıklarının Tarihçesi
Periyodik Muayene Prosedürü
İş Psikolojisi Laboratuvarı
 • Meslek Hastalıkları Meslekle-işle ilgili hastalıklardır.

   a Yasal Tanım ise şu şekildedir: * 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na Göre (Madde 3); Meslek Hastalığı, mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır.
   * 16 Haziran 2006 tarihinde 26200 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre (Madde 14); Meslek Hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

   a Meslek hastalıklarının Genel Özellikleri:

   Kendine özgü bir klinik tablo,

   İyi belirlenmiş hastalık etkeni,

   Hastalık etkeni veya metabolitinin biyolojik ortamda bulunuşu,

   Hastalığın deneysel olarak oluşturulabilmesi,

   Hastalığın o meslekte çalışanlarda insidansının yüksek olmasıdır

Meslek hastalığının tespit edilmemiş olması o hastalığı yada sonuçlarını ortadan kaldırmadığı gibi sonuçların işçi, sigorta sistemi, ülke ve işveren için ağırlaştırır.

Ülkeler arasında değişmekle birlikte, yılda her bin işçi için 4-12 yeni meslek hastalığı olgusu beklenmelidir (Harrington J.M.) SSK istatistiklerine göre 2000 yılında sigortalı işçi sayısı 5.005.403’tür ve saptanan meslek hastalığı sayısı 803’tür. Yılda her bin işçi için 0,16 meslek hastalığı saptanmaktadır. Saptayamadığımız meslek hastalığı ve iş kazası sayısının 20.000-60.000 arasında olduğu tahmin edilebilir.

Türkiye’de Yılda 6.000’in üzerinde maluliyet , 2.000’in üzerinde ölüm meslek hastalığı kaynaklıdır.

Acil önlemler alınmazsa tablo her geçen gün kötüleşecektir.

Meslek Hastalığı Nedir?Laboratuvar SonuçlarıMakalelerİhalelerŞikayet ve ÖnerilerResim Galerisi

Copyright © Sağlık Bakanlığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi